آقای پاکت: مرکز پخش کارتن و پاکت پستی

 

تلفن های تماس:

09156501727

09154401727

 

آدرس: بلوار دانشجو، نبش دانشجو 12، پلاک 126