آقای پاکت: مرکز پخش کارتن و پاکت پستی

 

تلفن تماس:

09154401727

آدرس:میدان شهدا (جنب پایانه اتوبوسرانی عبادی 2) سعادت 2 پلاک 25